Házirend
 1. Mozijegy vásárlásával a vásárló tudomásul veszi és elfogadja a jelen házirendbe foglaltakat.
 2. Jelen házirend legalább egy példánya a mozi területén bárki által látható helyen kifüggesztésre kerül, az aktuális házirend a https://centermozi.hu/ weboldalon is megtalálható.
 3. A Center Mozi területén minden látogatóra kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 4. A Center Mozi a műsorváltoztatás jogát fenntartja, a változásról legkésőbb az előadás kezdetéig internetes oldalán (https://centermozi.hu/), valamint a mozi területén tájékoztatást ad. A nem a mozi tulajdonában lévő, vagy nem a mozi által megrendelt médiafelületen közölt műsor helyességéért, vagy nem a mozitól származó bármilyen esetlegesen valótlan, pontatlan vagy téves információk által okozott kellemetlenségért vagy kárért a mozi nem vállal felelősséget.
 5. A feltüntetett kezdési időpont a film kezdési időpontját jelenti.
 6. Kérjük kedves Nézőinket a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által meghatározott korhatár-ajánlások betartására!
 7. A Center Mozi területén tilos a dohányzás, valamint minden olyan tevékenység, amely a Center Mozi szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért. Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy propagandatevékenység végzése tilos!
 8. A Center Mozi egész területén szigorúan tilos a kép- és/vagy hanganyag rögzítése bármilyen eszközzel. A filmvetítés alatti kép- és/vagy hangrögzítés bűncselekmény, és feljelentést von maga után!
 9. A Center Mozi nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a terem területén az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Center Mozi munkatársánál köteles leadni (jegyzőkönyvezésre kerül).
 10. A mozi területére kihelyezett promóciós anyagokon, filmekben, előzetesekben és reklámokban elhangzó és látható tartalomért a mozi nem vállal felelősséget, az ebből eredendő kárt vagy veszteséget nem térít meg.
 11. Felhívjuk figyelmüket, hogy mozinkban kamerás megfigyelőrendszer működik!
 12. A személyesen, vagy online lefoglalt jegyeket az aktuális vetítés megkezdése előtt legkésőbb 25 perccel kell átvenni. Ha ez a megadott időpontban nem történik meg, a rendszer automatikusan törli a foglalást. Kérjük, ezt vegye figyelembe a sorban állásnál! A lefoglalt jegyeket nem áll módunkban soron kívül kiadni.
 13. Belépőjegyet minden látogatónk köteles váltani kortól, foglalkozástól és minden egyéb tényezőtől függetlenül (kicsi gyermekek, újságírók, rendőrök stb.).
 14. Jegyárakról személyesen a mozi pénztárában, vagy online a https://centermozi.hu/ oldalon tájékozódhat.
 15. Kedvezményeket csak a jogosultság igazolása után áll módunkban biztosítani (nyugdíjas igazolvány stb. felmutatásával és átadásával).
 16. Kérjük, még a pénztárnál ellenőrizze jegyét. A pénztártól való távozás után a kiadott, esetlegesen nem megfelelő időpontra, dátumra, filmre kapott jeggyel, a fizetett vagy visszakapott összegekkel kapcsolatban reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 17. Személyes jegyvásárlás esetén legkésőbb az előadás napján filmkezdés előtt 1 órával váltható vissza a jegy blokk vagy számla ellenében.
 18. Műsorváltozás, a moziban felmerülő technikai probléma, vagy más okok miatt elmaradt vagy félbeszakadt előadás esetén, a jegyek visszaválthatók, kizárólag az előadás napján, nyugta ellenében.
 19. Online jegyvásárlás esetén a fizetés előtt javasolt ellenőrizni az alábbi kritériumokat: dátum, időpont, előadás, hely, jegyek száma. Az online vásárlást követően ellenőrizni szükséges a mozi által küldött visszaigazoló e-mail adatait és csatolmányait. Amennyiben a vendég a fent említett csatolmány(oka)t nem kapta meg vagy az adatok nem egyeznek, úgy pénztáros munkatársunkkal léphet kapcsolatba: Center Mozi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft..
 20. Internetes és Cinema Kiosk jegyértékesítő automatán történő jegyvásárlás esetén a Néző az elállás jogát a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy az online jegyvásárlással létrejövő szerződés tárgya szerinti filmvetítés kifejezetten olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásra irányul, mely kizárólag a Néző által kiválasztott és a Center Mozi, mint Szolgáltató által visszaigazolt, pontosan meghatározott időpontban (teljesítési határidőben) tartandó filmvetítésen való részvételre vonatkozik. Szolgáltató az online jegyvásárlással létrejött szerződés esetén a Néző által kiválasztott és Szolgáltató által visszaigazolt filmvetítés ellenértékét csak abban az esetben téríti vissza, amennyiben az előadás a Szolgáltató érdekkörében megvalósuló okból elmarad. A Szolgáltató a szerződés létrejötte, azaz a „FIZETÉS” gomb megnyomása előtt biztosítja, hogy a megkezdett szerződéses folyamat bármikor és következmények nélkül megszakítható.
 21. Interneten és a Cinema Kiosk jegyértékesítő automatán történő vásárlásnál jegyenként 100 Ft kényelmi díjat számolunk fel.
 22. Vásárlás során ÁFÁ-s számla igényüket kérjük, előre jelezzék!
 23. A termekbe kizárólag az adott vetítésre érvényes mozijeggyel, legkorábban az előadás kezdete előtt 10 perccel lehet bemenni, amennyiben a mozi személyzete máshogy nem rendelkezik.
 24. A látogatók a mozijegyükön feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen kötelesek helyet foglalni.
 25. A vendég jelen Házirenddel elfogadja, hogy a mozi bútorzatát rendeltetésszerűen használja. Rongálás, higiéniai szempontból nem megfelelő és más vendégeket zavaró magatartás esetén a mozi személyzete a vendéget a moziból eltávolíthatja, illetőleg kötelezheti a rongálási érték megtérítésére.
 26. A mozi nem vállal felelősséget arra az esetre, ha a filmek késéssel kezdődnek, elmaradnak vagy egyéb technikai hibákból adódó csúszások keletkeznek. Ebből adódó kellemetlenségek miatt a vendégek kártalanítása, járulékos (pl.: parkolás, utazás) költségeinek megtérítse nem áll módunkban.
 27. A mozi műsorváltozás/teremcsere/egyéb okok esetén a már megvásárolt jegyeket átteheti. A mozi nem garantálja, ugyanakkor minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a már megvásárolt jegyet a korábbi vásárlásnak megfelelő sor - és szék számra tegye át figyelembe véve a terem adottságait.
 28. Az új teremszám, sor- és székszám amennyiben a vendég számára bizonyos oknál fogva nem megfelelő, úgy a vendégnek jogában áll elállni a mozijegy vásárlástól. A vendég további tájékoztatást a mozi személyzetétől kérhet.
 29. A 3D-s vetítésekhez biztosított speciális Dolby Digital szemüvegek a mozi tulajdonát képezik. A szemüveget minden néző köteles az előadás végén munkatársunknak sértetlen állapotban átadni. Amennyiben valaki eltulajdonítja, megrongálja a 3D-s szemüveget, bűncselekményt követ el, mely rendőrségi feljelentést von maga után!
 30. Az előadásra csak a moziban vásárolt termékek bevitelére van mód, máshol vásárolt élelmiszert, italt a látogatók nem hozhatnak be magukkal a mozi termeibe.
 31. A Center Mozi minden látogatójának 4 óra díjtalan parkolást biztosítunk a Csaba Center parkolójában. A kedvezmény igénybevételéhez parkolójegyüket a Center Mozi főbejáratánál érvényesítsék!
 32. Kutyát, illetve egyéb állatot a mozi területére behozni tilos. Kivételt képez a segítő kutya.
 33. A moziban, de a vendégek elől elzárt területeken kizárólag a mozi személyzete tartózkodhat, kivéve a menekülési útvonalakat, kizárólag vészhelyzet (pl. tűz) esetén.
 34. Kérjük előadás végéig őrizzék meg jegyüket és nyugtájukat!
 35. A műsorváltozás (beleértve a teremcserét is) jogát fenntartjuk
A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.